Hvem er vi?

Frivilligcenter Rudersdal er en selvstændig forening, der blev stiftet den 7. november 2001. Foreningens bestyrelse er valgt blandt aktive enkeltpersoner, foreninger, organisationer og andre grupper inden for frivilligt socialt og humanitært arbejde i Rudersdal kommune.

Alle med interesse i det frivillige arbejde kan blive medlemmer af foreningen.

Frivilligcenter Rudersdals vision er socialt bæredygtige lokalsamfund, hvor alle gives mulighed for at udfolde sig. Det giver mening og glæde for den enkelte at tage et personligt, socialt og medmenneskeligt ansvar. Frivilligcentrets mission er at fremme lokal frivillighed - og bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale udfordringer. Vi ved, at frivillighed skaber velfærd og mening for den enkelte og for samfundet. Og vi er agtpågivende og debatterende overfor, hvordan krav og forventninger til frivilligheden udvikler sig.

Frivilligcentrets 7 kerneydelser er at

  • mobilisere flere frivillige: Vi synliggør det frivillige arbejde, og vi fungerer som en slags arbejdsformidling for mennesker, der leder efter et frivilligt arbejde.
  • styrke foreningerne: Vi tilbyder konsulentbistand, og vi har lokaler, kopimaskine mv. som foreningerne kan låne.
  • tilbyde uddannelse til de frivillige om emner, der er relevante på tværs af foreningsgrænser, fx rekruttering, fundraising og bestyrelsesarbejde.
  • synliggøre foreningernes tilbud, fx ved at udgive en oversigt over de lokale foreninger.
  • hjælpe nye initiativer i gang ved at tilbyde nye foreninger/interessegrupper hjælp til vedtægter, fundraising mv.
  • tilbyde koordinering af frivillige initiativer: Vi katalyserer netværk mellem lokale foreninger, der fx arbejder med integration eller ensomme ældre, så de kan koordinere arbejdet og dele erfaringer.
  • etablere selvhjælps- og netværksgrupper, i Frivilligcenter-regi og i samarbejde med foreningslivet.

Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794