Generalforsamling

gf 17 til hj.s

Frivilligcenter Rudersdal holder ordinær generalforsamling hvert år i april, hvilket er fastlagt i vedtægterne. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og vælger bestyrelsen, der består af maximum syv og minimum fem medlemmer. I lige år vælges fire medlemmer, og i ulige år vælges tre medlemmer.

 

Generalforsamling 2018 afholdes torsdag den 12. april kl. 19.

Se årsregnskabet for 2017 (pdf): FCR Årsregnskab 2017 

Se årsberetningen for 2017 (pdf): FCR Årsberetning 2017

 

Læs referatet fra årets generalforsamling: 

Generalforsamling 2018 i Frivilligcenter Rudersdal