Generalforsamling

gf 17 til hj.s

Frivilligcenter Rudersdal holder ordinær generalforsamling hvert år i april, hvilket er fastlagt i vedtægterne. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og vælger bestyrelsen, der består af maximum syv og minimum fem medlemmer. I lige år vælges fire medlemmer, og i ulige år vælges tre medlemmer.

 

Generalforsamling 2019 afholdtes onsdag den 10. april kl. 19-21.

Se årsberetning for 2018 (pdf): Årsberetning 2018

Se årsregnskabet (årsrapport) for 2018 (pdf): Årsregnskab 2018

Læs referatet fra årets generalforsamling: Generalforsamling 2019 i Frivilligcenter Rudersdal

 

Se beretninger fra tidligere års generalforsamlinger:

Se årsberetningen for 2017 (pdf): FCR Årsberetning 2017

Se årsregnskabet for 2017 (pdf): FCR Årsregnskab 2017 

Se referat fra generalforsamling 2018: Generalforsamling 2018 i Frivilligcenter Rudersdal