Skip to main content

Bliv medlem


Som medlem af Frivilligcenter Rudersdal får du:

  • Praktisk hjælp, f.eks. i form af lokalelån og kopiering
  • Faglig sparring, f.eks. ved ansøgninger til fonde, PR, frivilligpleje, aktivitetsudvikling mv.
  • Hjælp til synliggørelse
  • Kurser og seminarer
  • Formidling af frivillige
  • Netværksdannelse på tværs af foreninger
  • To årlige foreningsmøder

Det koster kr. 150,- for foreninger at være medlem og kr. 75,- for enkeltpersoner. Kontingent kan indbetales på reg. nr.: 2253 – konto nr.: 0722534794 i Nordea med tydelig angivelse af forening eller person eller via NemTilmeld.


Antal visninger 5059