Skip to main content

UkrainenetværkUkraine Taskforce er et netværk for frivilliggrupper og foreninger i Rudersdal, som er engageret i at tage godt imod flygtninge fra Ukraine og hjælpe dem i gang i lokalsamfundet. Frivilligcentret koordinerer netværket i samarbejde med foreningerne.

Netværket består af en række grupper og foreninger. Nogle fungerer på bostederne: Egebæks Venner, Frivilliggruppen på Krogholmgård, Frivilliggruppen på Rundforbi og Nærum Hovedgade og Røde Kors cafeer på bostederne. Andre fungerer på tværs af bosteder som donationsgruppen, Leg og Læring med Dansk Flygtningehjælp, Cykelværksted, Sproggruppe, Jobmentorer, Røde Kors Outlet, Kulturcaféen Nærum; Birkerød Flygtningekontakt; Dansk-syrisk Kulturforening - og der kan komme flere til. Se listen over medlemmer her (LINK)

Ukraine Netværket samarbejder om at give ukrainerne en varm velkomst, integrere dem i lokalsamfundet og engagere dem i fællesskabet. Netværket mødes efter behov. Aktiviteter i netværket er støttet af Rudersdal Kommune, Rotary Søllerød, Haldor Topsøe, Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond.

Vil du være frivillig for Ukraine
Har du tid og lyst til at være frivillig for ukraine, er der mange muligheder for at bidrage.
Du kan se listen over grupper, der allerede er i gang og tage kontakt direkte. LINK

Du er også velkommen til at tilmelde dig til Frivilligcentret, hvis du har et projekt eller en oplevelse du gerne vil stå for. Frivilligcentret kan hjælper i gang og sætter dig i kontakt med relevante frivilliggrupper.

Se Nyheder og Aktiviteter

Donationer
Hvis du vil hjælpe flygtninge i Rudersdal med donationer, kan du se hvad der er brug for i facebookgruppen her. Der må ikke sættes donationer ved bostederne uden aftale.
Se Donationer til flygtningene facebook


Antal visninger 3666