Skip to main content

OmstillingsnetværkForeninger og grupper, som ønsker at være med i den bæredygtige omstilling, kan få inspiration ved at deltage i et nyt omstillingsnetværk i Frivilligcentret.

Vil I være med i et nyt omstillingsnetværk i Frivilligcenter Rudersdal?

Det nye omstillingsnetværk samler frivillige foreninger og grupper, som er engageret i at stille om til grøn, social og bæredygtig udvikling. Netværket samles en til to gange om året, om det der rør sig på den bæredygtige dagsorden i Rudersdal. Netværket udveksler erfaringer, inspirerer hinanden og samles om en god sag.

Frivilligcentret etablerer omstillingsnetværket som opfølgning på det seneste års aktiviteter, der på mange måder har stået i omstillingens tegn. Vi har taget hul på fremtiden med et grønt, klimavenligt, miljørigtigt liv i fællesskab med andre, da foreningerne og Frivilligcentret gik sammen om omstilling på Bæredygtighedsdagen på Birkerød Bibliotek i efteråret. I sommers gjaldt det grøn livsglæde og klimahåb på omstillingsdagen, hvor 80 hverdagsaktivister tog temperaturen på klimaet i Rudersdal og vi fik ny inspiration til en grøn livsstil i vores foreninger, institutioner og private liv med hjem. Vi har stået sammen mod ensomhed og mod ulighed i sundhed. Og der er stemning for at fortsætte samarbejdet på tværs af foreninger og grupper.

Vi håber, at I alle har lyst til at være med i et nye netværk.

Formålet med netværket er, at foreninger og frivilliggrupper

  • får tilført ny viden om den bæredygtige udvikling i Rudersdal
  • får ny inspiration til at løfte egne omstillingsaktiviteter
  • får viden om hinandens aktiviteter og mulighed for at række ud til hinanden, når det er relevant
  • har mulighed for at koordinere og samarbejde om omstillingsaktiviteter
  • har mulighed for at samarbejde om at være fortalere for grøn og social bæredygtighed i Rudersdal og udvikle og kvalificere indsatsen i fællesskab
  • har mulighed for at samskabe på tværs af foreninger og i samarbejde med kommunen og private partnere

Omstillingsnetværket ønsker at

  • fremme fællesskab om omstilling til et bæredygtigt liv og inspirere flere til at gøre mere
  • styrke kendskab til det, der allerede er i gang
  • udveksle erfaring og dele viden om det der virker
  • samarbejde på tværs, når det giver mening

Alle kan være med.


Antal visninger 152