Koordinationsgruppen

 

Koordinationsgruppen er nedsat som en del af samarbejdsaftalen mellem integrationsforeningerne og Rudersdal Kommune.

Koordinationsgruppens formål er at behandle input fra Integrationsforum, Integrationsnetværket og Rudersdal Kommune, så vi kan gøre integrationen af vore nye medborgere så let, smidig og meningsfyldt som muligt.

I Koordinationsgruppen sidder repræsentanter fra integrationsforeningerne, en repræsentant fra Frivilligcentret og medarbejdere fra Rudersdal Kommune.

I øjeblikket sidder følgende personer i Koordinationsgruppen: Eva Nanni / Venligboerne, Gabriele Salmuth og Hanne Bruun / Kontaktgruppen i Nærum, Nada Naanaah / Dansk-Syrisk Kulturforening, Gitte Næsbøl Magnus / Ung i Rudersdal, Kristina Dyrlund / Kultur, Kristian Geiker / Beskæftigelse og Lotte Hassing / Friviligcenter Rudersdal.

Koordinationsgruppen mødes en gang om måneden og efter behov.

Her kan de seneste referater fra koordinationsgruppen læses:

 

Referater:

KO1: Koordinationsgruppen 28.02.18

KO2: Koordinationsgruppen 04.04.18

KO3: Koordinationsgruppen 16.05.18

KO4: Koordinationsgruppen 13.06.18

KO5: Koordinationsgruppen 16.08.18

KO6: Koordinationsgruppen 08.11.18

 

 

 

 

 

 

                                                              MG 4708 koordinationsgruppen