Integrationsforum

Integrationsforum er nedsat som en del af samarbejdsaftalen mellem integrationsforeningerne og Rudersdal Kommune.

Integrationsforums formål er at sikre bedst mulige vilkår for samarbejde mellem integrationsforeningerne og Rudersdal Kommune omkring integrationen af vores nye medborgere. Herunder fx organisatorisk, funktionelt og økonomisk. Endvidere fungerer Integrationsforum som bindeled til det politiske niveau.

Følgende personer sidder i Integrationsforum: Anne Mette Maimann / Venligboerne, Thorkil Damsgaard Olsen / Birkerød Flygtningekontakt, Nada Naanaah / Dansk-Syrisk Kulturforening, Eva Nanni / Venligboerne, Lotte Hassing / Frivilligcenter Rudersdal, Birgit Hoé Knudsen / Kultur, Martha Ahlmann / Beskæftigelse, Kristian Geiker / Beskæftigelse, Birger Mac / Beskæftigelse (referent) og suppleanterne Sten Sverdrup-Jensen / Røde Kors og Erik Kristiansen / Røde Kors.

Integrationsforum mødes 4 gange årligt.

Her kan de seneste referater fra Integrationsforum læses:

Integrationsforum torsdag den 22. november 2018

Integrationsforum torsdag den 30. august 2018

Integrationsforum torsdag den 17. maj 2018

Integrationsforum tirsdag den 27. februar 2018

 

                                      MG 4675 j integrationsforum