For foreninger

Frivilligcenter Rudersdal from Frivilligcenter Rudersdal on Vimeo.

Vi udgiver årligt en foreningsvejviser for de frivillige sociale foreninger i kommunen. Vi sender gerne et trykt eksemplar. Hvis din forening er interesseret i at blive optaget i foreningsvejviseren, kan I kontakte os på info@frivilligcentret.dk

 

En af vores vigtigste opgaver er at gøre foreningernes arbejde lidt nemmere. Derfor har vi en række tilbud til foreningerne i kommunen. Hos os kan I:

  • få konsulentbistand og sparring
  • skabe netværk med andre foreninger
  • deltage i foreningsrelaterede kurser
  • låne lokaler til fx generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og arrangementer
  • få kopieret materiale til foreningens arbejde
  • deltage i to årlige foreningsmøder, hvor alle frivillige sociale foreninger i Rudersdal inviteres

Desuden arbejder vi for at synliggøre det frivillige sociale arbejde i kommunen - for at sikre politisk opbakning og engagere flere mennesker i det arbejde, som I udfører. Se en oversigt her over sådanne udvalgte tilbud fra foreningerne

Ud over vores egne kurser, der løbende annonceres i kalendere, gør vi opmærksom på det store udbud af gratis kurser på "Center for frivilligt socialt arbejde". Se nærmere på www.frivillighed.dk under "Tilbud og aktiviteter".