Sundhed og sygdom

AA - Anonyme Alkoholikere

Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre alkoholikere til at opnå ædruelighed. Træffetid: Mandage kl. 12.00 - 18.00

Cystisk Fibrose Foreningen, Lokalafdeling Region Hovedstaden

Lokalafdelingen fungerer som netværk og hjælper Cystisk Fibrose Foreningen med informations- og oplysningsarbejde samt fundraising.

DemensNetværk Rudersdal

Vores formål er at forebygge isolation og ensomhed hos mennesker med en demenssygdom og deres pårørende, og dermed medvirke til en øget livskvalitet for målgruppen.

Diabetescaféen

Formålet er at skabe rammer for personlig kontakt, netværksdannelse og oplysning for diabetikere og pårørende i kommunen.

Gigtforeningen, Hovedstad Nord

Gigtforeningen er til for at skabe bedre vilkår for de 700.000 mennesker i Danmark, der lever med en sygdom i led, ryg eller muskler.

Hjerteforeningen, Rudersdal Lokalkomité

Hjerteforeningen varetager hjertekar-patienters interesser over for beslutningstagere og sundhedsvæsen gennem en aktiv politisk indsats både internationalt og nationalt. Vores vision er et Danmark, hvor mennesker ikke dør unødvendigt at hjertekarsygdomme.

Høreforeningen, Rudersdal lokalafdeling

Foreningens formål er at varetage hørehandicappedes interesser på sundhedsmæssige, undervisningsmæssige, sociale og beskæftigelsesmæssige områder.

Kræftens Bekæmpelse, Rudersdal

Kræftens Bekæmpelses formål er at bekæmpe kræft – og deltage i rehabilitering, palliation samt patient- og pårørendestøtte.

Nordsjællands Offerrådgivning

Offerrådgivningen er frivillige mænd og kvinder, der hjælper på alle tider af døgnet, når mennesker fx har været udsat for overfald, vold, voldtægt, tyveri eller en ulykke

Osteoporoseforeningen, lokalafdeling Nordsjælland

Osteoporoseforeningen har til formål at udbrede kendskabet til sygdommen, der også kaldes knogleskørhed, og at udbrede kendskab til forebyggelse heraf.

Parkinsoncaféen i Rudersdal

Formålet med Parkinsoncaféen er at tilbyde parkinsonramte og deres pårørende faglige, sundhedsmæssige og sociale arrangementer, der kan medvirke til at give dem et bedre liv.

PEERS - relationer, der gør en forskel

Vi tilbyder støtte, viden, forståelse og fællesskaber for mennesker, som oplever at have det svært psykisk og/eller socialt – det kan være unge som ældre.

Ressourcebanken i Rudersdal

Foreningens formål er at iværksætte sociale og kulturelle arrangementer samt borger-til-borger-hjælp for psykisk sårbare i Rudersdal Kommune.

Scleroseforeningen, Storkøbenhavn – Nord

Det er Scleroseforeningen vision, at sygdommen og dens følgevirkninger udryddes; at sikre mennesker med sclerose og deres pårørende de bedst mulige livsvilkår og et optimalt socialt sikkerhedsnet; samt at samfundet kender og respekterer mennesker med sclerose og deres situation.

SIND i Rudersdal

Foreningens formål er at arbejde for større forståelse og tolerance i samfundet for psykisk sårbare og deres pårørende. Derudover ønsker vi at øge indsatsen for psykisk sårbare med henblik på trivsel, forebyggelse og helbredelse.

Spiren

Foreningen Spiren med dens Butik og Værksteder udbyder forskellige arbejdstilbud til mennesker med særlige behov

Øjenforeningen Nordsjælland

Foreningens formål er at bekæmpe og forebygge øjensygdomme og blindhed ved at yde økonomisk og anden støtte til udvikling og indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder vedr. synsfunktionen, udforskning og oplysningsarbejde.


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794