Handikap

Dansk Blindesamfund, Rudersdal

Foreningens formål er at varetage blinde og stærkt svagsynedes interesser, for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet samt mulighed for selvbestemmelse over eget liv og egen tilværelse.

Dansk Handicap Forbund - Furesø, Allerød, Ballerup, Hørsholm og Rudersdal

Dansk Handicap Forbund arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i samfundet som ikke-handicappede. Målet er at skabe et samfund med lige muligheder for alle.

Danske Handicaporganisationer, Rudersdal

Vores formål er at være et samlingssted for kommunens handicaporganisationer. De 35 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 320.000 medlemmer på landsplan og dækker alle typer handicap. DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket dækker alle sektorer af samfundet, samt fælles tiltag for medlemsorganisationerne.  

Forældreforeningen i Rudersdal

Vi ønsker at danne netværk for forældre og pårørende til børn, unge og voksne med udviklingshandicap f.eks. udviklingshæmning og autisme. Dernæst ønsker vi at være talerør overfor politikere og forvaltning.

HASØ - Handicap i Søllerød

HASØ er en handicapidrætsforening, hvis formål er at danne rammen om samvær og motion for mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelse.

Hjerneskadeforeningen, lokalforening Nordsjælland

Skaber og opretholder kontakt mellem pårørende til patienter med pludseligt opstået hjerneskade. Arbejder for, at færre mennesker rammes af en hjerneskade. Virker for, at patienter og pårørende får den bedst mulige sociale støtte og at støttearbejdet sker i samarbejde med professionelle.

Høreforeningen, Rudersdal lokalafdeling

Foreningens formål er at varetage hørehandicappedes interesser på sundhedsmæssige, undervisningsmæssige, sociale og beskæftigelsesmæssige områder.

Landsforeningen LEV - Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg

Landsforeningen LEV arbejder for at forbedre forholdene for mennesker med udviklingshandicap, som f.eks. udviklingshæmning, Downs Syndrom og lignende.

Rudersdal Handicap Idræt (RHI)

Foreningens formål er at skabe grundlag for udøvelse af handicapidræt under betryggende forhold.

Rudersdal Rejseforening og Rejseforeningens Venner

Foreningens formål er at skabe et praktisk og økonomisk grundlag for at seniorer og handicappede kan rejse i ind- og udland under betryggende forhold.

Værktøjskassen

Værktøjskassen er en praktisk hjælpeordning, der hjælper med opgaver i hjemmet, når opgaverne er for små til at tilkalde en professionel håndværker.

Øjenforeningen Nordsjælland

Foreningens formål er at bekæmpe og forebygge øjensygdomme og blindhed ved at yde økonomisk og anden støtte til udvikling og indførelse af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder vedr. synsfunktionen, udforskning og oplysningsarbejde.


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794