Ældre, aktiviteter

ABS - Aktive Birkerød Seniorer

Vi er en forening, der tilbyder motion for efterlønnere, pensionister m.m.

Aktive Kvinder Rudersdal

Almennyttigt virke i form af oplysende, kulturelle og debatskabende aktiviteter samt frivilligt socialt arbejde.

Birkerød Frimærkeklub

Birkerød Frimærkeklub er for alle frimærkeinteresserede. Klubben mødes i Birkerød Idrætscenter og afholder byttemøder, foredrag, konkurrencer, udstillinger og anvisningssalg mm.

Birkerød Pensionistforening

Foreningens formål er ved ture, sammenkomster, fester og til dagligt i Cathrinelyst, at formidle et godt forhold mellem foreningens medlemmer, samt varetage deres interesser overfor offentlig myndighed i stat og kommune.

Birkerød Stavgangsforening

Vi tilbyder stavgang som motion. Stavgang reducerer risiko for sygdom, giver velvære og socialt fællesskab.

Blixen Klub Rudersdal

Blixen Klubbens formål er at udgøre et netværk for kvinder (60+), som ønsker inspiration til et aktiv seniorliv gennem socialt samvær, engagerende foredrag, debat, arrangementer og udflugter.

Byagerens Venner

Byagerens Venner arbejder for at gøre hverdagen for beboere på Plejecenter Byageren så munter som mulig.

DemensNetværk Rudersdal

Vores formål er at forebygge isolation og ensomhed hos mennesker med en demenssygdom og deres pårørende, og dermed medvirke til en øget livskvalitet for målgruppen.

Foreningen Bakkehuset i Vedbæk

Foreningen Bakkehuset i Vedbæk har til formål at arbejde for Bakkehuset som et sted, hvor målgruppen kan skabe og deltage i et varieret udbud af kreative og sundhedsfremmende aktiviteter og netværk i huset, haven og omgivelserne.

Frydenholms Venner

Frydenholms Venner arbejder for at gøre hverdagen for beboere og daghjemsgæster så munter som mulig.

Hemingway Club, Rudersdal

Klubbens formål er at skabe et netværk, som bidrager til øget socialt samvær blandt selvhjulpne modne mænd. Netværket er udelukkende baseret på frivillighed.

Det er således klubbens ambition at skabe et fællesskab og netværk, hvor modne mænd trives, beriges, respekteres og værdsættes, samtidig med at de vedligeholder og udbygger deres sociale kompetencer.

Kalorieklubben

Vi er en flok pensionister og enlige mænd, som laver mormormad, spiser og snakker sammen.

Københavns Omegnskreds - Danske Seniorer

Danske Seniorer er en landsdækkende interesseorganisation med både organisationsmedlemmer og medlemsforeninger, -klubber og -institutioner. Vi arbejder for, at alle får mulighed for en tryg seniortilværelse.

Onsdagsklubben

Kulturelt og socialt samvær for pensionister.

Rudersdal Rejseforening og Rejseforeningens Venner

Foreningens formål er at skabe et praktisk og økonomisk grundlag for at seniorer og handicappede kan rejse i ind- og udland under betryggende forhold.

Støtteforeningen - Venner af Aktivitetscenter Teglporten

Formålet er at indsamle midler ved frivillige bidrag, sponsorater og fondsmidler for at kunne give støtte til arrangementer, udflugter og andre aktiviteter for brugerne af Aktivitetscenter Teglporten.

Søllerødegnens Pensionistforening

Søllerød Senior Sports formål er at tilbyde god og effektiv motion til dig på 60+, kombineret med et godt socialt samvær.

Ældre Sagen Rudersdal

Ældre Sagen arbejder for retten til at bestemme over egen tilværelse, retten til at skabe sig et aktivt og meningsfuldt liv på egne betingelser, og for at retten til at deltage aktivt i samfundet skal gælde for alle voksne - uanset alder.


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794