Foreninger der starter med H

Handikap (12)

HASØ - Handicap i Søllerød

HASØ er en handicapidrætsforening, hvis formål er at danne rammen om samvær og motion for mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelse.

Havarthigaarden

Havarthigaarden udlejer lokaler til messer, udstillinger og fester. Endvidere danner Havarthigaarden rammen om Rudersdal Folkemøde og andre kulturette aktiviteter. Havarthigaarden drives i stort omfang af frivillige.

Haver til Maver Birkerød

 Haver til Maver Birkerød er en lokal forening, der tilbyder skolehaveundervisning til Toftevangskolens 4. og 5. klassetrin efter principperne i den landsdækkende almennyttige forening Haver til Mave.

Heart2heart

Formålet for Heart2heart er at dele med hinanden. Ved at dele skabes der mere bæredygtig balance mellem dem, der har for meget og dem, der har for lidt. Derved kan vi skabe mere lighed.

Vores motto er: En Klode - En gang ressourcer 

Hemingway Club, Rudersdal

Klubbens formål er at skabe et netværk, som bidrager til øget socialt samvær blandt selvhjulpne modne mænd. Netværket er udelukkende baseret på frivillighed.

Det er således klubbens ambition at skabe et fællesskab og netværk, hvor modne mænd trives, beriges, respekteres og værdsættes, samtidig med at de vedligeholder og udbygger deres sociale kompetencer.

Hjerneskadeforeningen, lokalforening Nordsjælland

Skaber og opretholder kontakt mellem pårørende til patienter med pludseligt opstået hjerneskade. Arbejder for, at færre mennesker rammes af en hjerneskade. Virker for, at patienter og pårørende får den bedst mulige sociale støtte og at støttearbejdet sker i samarbejde med professionelle.

Hjerteforeningen, Rudersdal Lokalkomité

Hjerteforeningen varetager hjertekar-patienters interesser over for beslutningstagere og sundhedsvæsen gennem en aktiv politisk indsats både internationalt og nationalt. Vores vision er et Danmark, hvor mennesker ikke dør unødvendigt at hjertekarsygdomme.

Holte Kammerkor

Korets formål er at undervise i korsang på et tilfredsstillende niveau. De indøvede værker fremføres ved offentlige koncerter og lignende arrangementer.

Høreforeningen, Rudersdal lokalafdeling

Foreningens formål er at varetage hørehandicappedes interesser på sundhedsmæssige, undervisningsmæssige, sociale og beskæftigelsesmæssige områder.


Frivilligcenter Rudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246B, 2840 Holte, tlf: 4589 0056
mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., facebook, CVR: 26449294, konto: 2253 0722534794