Skip to main content

Gammel Holte Sogns Menighedsråd

Gammel Holte Sogns Menighedsråd har ikke nogle faste aktiviteter, men deltager i Integrationsnetværket.

Gigtforeningen, Hovedstad Nord

Gigtforeningen er til for at skabe bedre vilkår for de 700.000 mennesker i Danmark, der lever med en sygdom i led, ryg eller muskler.

Godfar

GODFAR.DK - Fædres ret til deres børn og børnenes ret til deres far! Et fædre netværk, som ønsker at samle alle gode fædre initiativer til fælles kamp for: fædres ret til deres børn og børnenes ret til deres far.

Grundejerforeningen Gæslingehaven

Foreningens navn er Grundejerforeningen Gæslingehaven. Foreningen forestår drift og vedligeholdelse og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

Grundejerforeningen Lillesandbjerg

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i alle fællesanliggender.