Skip to main content

Forside

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Dato
30.11.2022 16:30 - 19:00

Beskrivelse

Lær at tackle Frivilligcenter Rudersdal 22

Få hjælp til at passe på dig selv, mens du passer på dine nærmeste med en gratis kursusrække for pårørende. Kursusrækken giver dig redskaber til at tackle de udfordringer, som mange pårørende oplever.

Er du presset i din hverdag? Har du brug for hjælp til at håndtere din situation som pårørende? Uanset hvilke sygdom din nærmeste har, kan kurset være noget for dig.

På kurset møder du andre pårørende og får inspiration og redskaber til at tackle udfordringer som fx manglende overskud, dårlig samvittighed, træthed og søvnbesvær eller følelsen af isolation. Kurset fokuserer på, hvordan du som pårørende fortsat kan trives, selvom en nær ven, forælder, søskende partner eller ægtefælle er langvarigt syg.

Hvem kan deltage?
Kurset er for voksne, som er tæt på et menneske med en langvarig sygdom. På kurset arbejder vi med de udfordringer, som ofte følger med at være pårørende. Du deltager i et fortroligt forum med 8-12 deltagere. Du bestemmer selv, hvad du vil bidrage med. Vil du kun lytte, kan du nøjes med det.

Hvad sker der?
Forløbet er praktisk orienteret og veksler mellem oplæg fra instruktørerne, øvelser og erfaringsudveksling. På kurset lærer du bl.a. teknikker til at få ro og pusterum i en presset hverdag. Undervejs afprøver du en række selvhjælpsværktøjer, som du kan bruge på egen hånd efter kurset. Emnerne på kurset er:

- Håndtering af stress, træthed og søvn
-  Håndtering af vanskelige følelser
- Tanketeknikker
- At sætte sig mål og nå dem
- At træffe beslutninger og løse problemer
- At få hjælp til at bruge sit netværk
- Håndtering af konflikter
- Kommunikation med den syge

Hvem styrer forløbet?

Forløbet foregår i en gruppe med Mette og Tilka som frivillige instruktører. De har begge gennemgået en særlig uddannelse i konceptet, som er udviklet på Stanford Universitetet og gennemføres med gode erfaringer i Danmark og 29 andre lande. Tilka og Mette har også selv erfaringer med at være pårørende. Derfor ved de hvordan det føles, når sygdom vender op og ned på ens hverdag.

Hvornår?
Næste forløb starter onsdag d. 26. oktober 2022 og  strækker sig over syv onsdage til og med d. 14. december 2022.
Mødetid: kl. 16.30 – 19.00 i Frivilligcenter Rudersdal, Øverødvej 246 A, Holte - mødelokale 215.

Information og tilmelding
Læs mere om konceptet her
Tilmelding på NemTilmeld

Det sagde deltagerne
’Jeg vil gerne sige mange tak for kurset. Det var et godt og givende kursus.’

9 af 10 er tilfredse med kurset og siger, at indholdet var meget relevant for deres situation, og de fortæller gerne andre i lignende situation, at kurset er godt. Alle har fået personligt udbytte at forløbet. De siger bl.a., at de er:

  • blevet bedre til at passe på sig selv,
  • mere opmærksomme på, at det er vigtigt at bede om hjælp og bruge sit netværk,
  • bedre til at håndtere træthed, stress og tristhed,
  • bedre til at træffe beslutninger,
  • bedre til at nå de mål, de sætter sig.