Brug af logo

Retningslinjer for brug af Frivilligcenter Rudersdals navn og logo

Når projekter, grupper og foreninger, der har været igangsat af Frivilligcentret, ikke længere støttes økonomisk fra Frivilligcentret, frafalder tilladelsen til at benytte Frivilligcentrets navn og logo.

Dette begrundes i at være et naturligt led i at blive etableret, som en selvstændig gruppe, eller forening.

Forud herfor har Frivilligcentret støttet projektet, gruppen, foreningen eller lignende i at etablere en egen økonomi, hensigtsmæssig drift, navn med videre.

Frivilligcentret støtter gerne fortsat foreninger og grupper som for eksempel telefoncentral og modtager tilmeldinger til arrangementer. Dette aftales for hvert enkelt arrangement og aktivitet.

Selvstændiggørelse hvad angår brug af logo og navn, fratager Frivilligcentret for ansvar, hvis projektet ikke drives i henhold til Frivilligcentrets vision, formål og øvrige standarder for god økonomi og hensigtsmæssig opførsel.


Bestyrelsen
Holte, den 21. november 2013