Skip to main content

Sammen om den grønne omstilling

Invitation til første møde i omstillingsnetværket - Alle er velkomne, når foreninger og frivilliggrupper mødes for at få ny inspiration til at handle grønt og klimavenligt tirsdag den 16. april fra 17 – 19 i Frivilligcenter Rudersdal

Frivilligcentret håber at se mange foreninger og grupper til første møde i omstillingsnetværket. Vi har sammensat et spændende program med masser af inspiration. Vi skal høre om Rudersdal Kommunes klimastrategi og handleplan og nye projekt med klimavenlige familier og deletransport. Programmet byder også på oplæg fra Verdensmål i Hverdagslivet, der vil præsentere projekt klimakærlig mad og vild have og så skal vi høre om klimabevægelsens projekter for grøn omstilling.

Forbered dig også på at præsentere din gruppes arbejde med at stille om i dagens deltagerrunde. Sidst på mødet præsenterer frivilligcentret en ide til fælles handling, der kombinerer folkekøkken og folkeoplysning.

 

Tilmeld dig mødet her den 16 april her NemTilmeld

Tilmeld dig Omstilligsnetværket og få nyheder og invitationer her 

 

17.00
Velkommen og præsentationsrunde 

17.15
Klimahandleplan, klimafamilier og deletransport

Gæstetaler Marie Aarup fra Klimasekretariatet i Rudersdal Kommune fortæller om kommunens klimastrategi og handlingsplanen for 2024. Hør blandt andet om muligheden for at tilmelde dig som klimafamilie og få hjælp til den grønne omstilling og mulighed for at være rollemodel for det klimavenlige forbrug. Du kan også høre om delebiler og delecykler, der er undervejs i Rudersdal, det nye klimaråd og hvordan kommunen vil hjælpe foreningerne.

17.45
Klimakærlig mad og vild venlig have

Anette Rosholm fra Verdensmål i Hverdagslivet fortæller om deres to prioriterede indsatser, der skal inspirere skoleelever og deres forældre til at lave klimakærlig mad og gøre det nemt at lave vild have og bidrage til biodiversiteten.

18.00
Klimabevægelsens projekter for grøn omstilling
Klimabevægelsen i Rudersdal fortæller om deres nye grønne projekter, som strækker sig fra samarbejde med boligforeninger og grundejerforeninger om den grønne omstilling til klimaforedrag, klimasang og hjælp til hvordan de fremmødte foreninger kan tage den grønne dagsorden op, så vi kan undersøge hvad vi i fællesskab kan gøre.

Pause

18.15
Hvad vil vi med omstillingsnetværket
Præsentation af kommissorium for netværket og diskussion.

Se her https://frivilligcentret.dk/foreninger/omstillingsnetvaerk.html

18.25
Deltagernes egen runde

Alle fortæller hvordan de arbejder med den grønne omstilling i egne grupper

18.45
Forslag til fælles Handling

Frivilligcentret fremlægger forslag til fælles handling ’Sammen om folkekøkken og grøn omstilling’, hvor vi vil søge penge til finansiering til et projekt, hvor vi vil kombinere folkeoplysning med folkekøkken i samarbejde med foreningerne. Ideen er at invitere borgerne til et fælles klimavenligt måltid og en snak om grøn omstilling. Programmet vil veksle, men der vil generelt være inspiration til omstilling fra oplægsholder, klimavenlig mad, samtaler om egne erfaringer om at stille om i husholdningen.

19.00
Næste skridt og en gave med hjem


Antal visninger 301