Skip to main content

Patient- og pårørendeforeninger mødes i netværket

Pårørendepolitik, sundhedspolitik, borgerrådgiver og erfaringsudveksling er på programmet, når foreninger med patienter og pårørende som målgruppe mødes den 25. april kl. 16.30 – 18.30


Foreninger og frivilliggrupper som har patienter og pårørende som målgruppe er mere end velkomne til møde i patient- og pårørendenetværket i Frivilligcentret.

Der er lagt op til spændende møde med gæsteoplæg fra områdechef Margrethe Wivel der vil fortælle om den nye pårørendepolitk, som er undervejs og præsentere rammerne for udviklingen af en sundhedspolitik.

Foreningerne kommer også til at møde borgerrådgiver Birgitte Elisa Ohlendorff og til at udveksle egne erfaringer.

Alle foreninger og grupper er velkomne til at tilmelde sig
Læs mere og patient- og pårørendenetværket her https://frivilligcentret.dk/patient-og-parorendenetvaerket.html

Dagsorden:

 1. Velkommen til mødet og kort præsentationsrunde
 1. Pårørendepolitik, sundhedspolitik og omstruktureringer i kommunen

Områdechef Margrethe Wivel med ansvar for sundhed og forebyggelse kommer på besøg. Vi skal høre om

 • Pårørendepolitik, hvad indeholder den og hvordan planlægger kommunen hørings og formidlingsaktiviteter. Pårørendepolitikken er undervejs og forventes at komme i høring medio april. Vi eftersender den, så snart den er klar.
 • Sundhedspolitik, hvad er rammerne for udviklingen af sundhedspolitik og hvordan kan foreningerne bidrage meningsfyldt
 • Omstruktureringen af social- og sundhedsområdet i kommunen

Der bliver også tid til spørgsmål og kommentarer fra netværket.

 1. Hvad mener foreningerne om pårørendepolitikken i Rudersdal

Politiken er til høring, og vi drøfter pårørendepolitikken og får inspiration til egne høringssvar. Vi beslutter om der er basis for et fælles høringssvar.

 1. Kort pause
 1. Borgerrådgiveren på besøg

Borgerrådgiver Birgitte Elisa Ohlendorff kommer på besøg og følger op fra sidst med en status over hvilke sager hun ser og hvad de drejer sig om bl.a. lang sagsbehandlingstid. Hun vil også sige noget overordnet om sagsbehandlingsfristerne på hjemmesiden, som flere foreninger spurgte til sidst og endelig lidt om det nye samarbejde med Frivilligcentret om at tilbyde åben rådgivning der hvor foreningerne og medlemmerne er den første mandag i hver måned.

 1. Sundhedsdag

Frivilligcentret fremlægger ide til en sundhedsdag som patient- og pårørendeforeningerne kan planlægge i fællesskab efter sommerferien. Netværket drøfter ideen og kommer med forslag til indhold og vi nedsætter en planlægningsgruppe, hvis er er opbakning til det.

 1. Patient- og Pårørendenetværkets egen runde

Foreningerne fortæller om en aktuel begivenhed, som kan være relevant for andre.

 1. Næste skridt og næste møde

Antal visninger 280