Skip to main content

Frivillighed i forandring

Vi skal lede fremtidens frivillige på nye måder. Frivilligheden er under forandring. Flere frivillige har fokus på opgaven og ikke organisationen, de engagerer sig i kortere tid og på nye måder og så bliver de ældre. Det var nogle af hovedpunkterne fra en spændende eftermiddag om nye tendenser i frivilligheden.

af Solvejg Busborg

Inge Vahlgren fra konsulentbureauet Ingerfair holdt onsdag d. 13. marts foredrag om frivillighed i forandring og de nye tendenser i frivilligheden for en gruppe frivillige fra Frivilligcentrene i Nordsjælland.

Her præsenterede hun de seneste tendenser inden for frivillighed, med fokus på de skiftende ønsker og behov, der ses hos de frivillige.

En afgørende udvikling er frivilliges stigende ønske om fleksibilitet i deres engagement. Der er stadig mange, der gerne vil være frivillige. Men der er blevet flere der enagerer sig i færre timer og i selvvalgte opgaver og digitalt.

Inge Vahlgren fortalte, at udviklingen går fra engagement på ubestemt tid til tidsafgrænset engagement. Frivillige vælger til og fra og er optaget af skiftende sager afhængigt af interesser og livssituation.

I dag er flere engageret i en aktivitet fremfor et hierarki i en organisation. Gennemsnitsalder for frivillige er steget med 8 år fra 2004-2020. Der er stadig flest frivillige blandt de unge, blandt voksne med store børn og nye pensionister, men over årene er der sket en seniorisering.

Der er forskellige typer af frivillige, som man skal motivere forskelligt. Praktiske hjælpere – vil have specifikke opgaver under ledelse af andre. Klassiske bestyrelsesmedlemmer vil have ejerskab i en stærk struktur.

Sociale frivillige er der mest for samvær og netværk og trives godt med klare rammer.  Den entreprenante igangsætter finder på nye projekter og initiativer.  De spontane engagerer sig i enkle kortsigtede afgrænsede opgaver som en indsamling eller et event. De kreative flyvske frivillige vil bruge deres evner på en måde, der gavner sagen.

Til foredraget lagde Inge også vægt på, at det kan blive nødvendigt at tilpasse strukturer og tilbud for at imødekomme de skiftende behov og forventninger fra de frivillige. Dette kan både være i form af større strukturmæssige forandringer, men det kan også være små hverdagsforandringer. 

Hvis du vil vide mere:

Nordsjællands Frivilligcentre har lavet et klasselokale med fem 5 forskellige gratis onlinekurser fra Ingerfair.

Du kan finde webinarer om nye former for frivillighed og andre spændende emner indenfor frivillighed her

Sådan gør du:

Følg linket og vælg det webinar du ønsker at se. Klik derefter på knappen "Tilmeld dig gratis". Hvis du ikke allerede har en konto, vil du blive bedt om at oprette en gratis konto først. Når du har oprettet din konto, vil du automatisk blive omdirigeret til kursets indhold. Kurset vil være tilgængeligt, hver gang du logger ind på siden, så du kan tilgå det når som helst.


Antal visninger 293