Skip to main content

Samspil om vilde problemer

Tusind tak for årets første foreningsmøde, hvor vi fik gang i samtalen om foreningernes rolle i velfærdsudviklingen og hvordan vi kan løse de vilde problemer i samspil mellem kommunen og lokalsamfundet.

Vi mærker på mange måder, at der bliver større interesse for at involvere foreningerne og civilsamfundet i at løse de komplicerede vilde problemer, som kommunen ikke kan få bugt alene.

De vilde problemer er genstridige, og der er ikke nogen enkle løsninger på dem. Der er til gengæld mange af dem. Det gælder fx folkesundhed, trivselskrise, ensomhed, manglen på arbejdskraft og klimakrisen for blot at nævne nogle af de store udfordringer, vi bøvler med.

Vilde problemer

Lars Erik Thuesen, afdelingschef for bl.a strategi og organisationsudvikling i Rudersdal Kommune

præsenterede kommunens strategi: ’Vi lykkes kun i fællesskab’. Kommunen ønsker aktivt at arbejde for at samle et bredere hold i samme lokale for at skabe noget nyt sammen. Vi kan nemlig ikke nøjes med at holde styr på butikken med orden og regler og måle og veje indsatserne. De gamle metoder skal suppleres med nytænkning og samskabelse, og vi skal samarbejde om at styrke ressourcerne hos os selv og hos andre, så vi får levedygtige og modstandskraftige løsninger.

Se slides her

Nyt ældreudspil

Per T Christensen fra Ældre Sagen Rudersdal har nærstuderet regeringens ældreudspil, som er til høring frem til sommeren. Et udspil der på en række punkter frisætter ældreplejen og giver foreninger og pårørende et større spillerum og hvor også digitalisering og teknologi kommer til at fylde mere.

Se slides fra Ældre Sagen her

Ensomhed
Ensomhed er et af de komplekse vilde problemer, som der er brug for at gøre noget ved. En af ti er ensomme og det står værst til blandt de ældste og de yngste og blandt etniske i Rudersdal. Frivililgcentret har henover efteråret sammen med foreningerne sat fokus på ensomhed. Lisbeth Eckhardt fra Frivilligcentret gav en status over anbefalinger og de kommende initiativer.

Se slides her


Antal visninger 260