Skip to main content

Indkaldelse Generalforsamling 2024

Frivilligcenter Rudersdal holder generalforsamling

Torsdag den 18. april 2024 kl. 19.00 i Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 B 2840 Holte i lokale Per Kirkeby

Dagsorden ifølge vedtægterne.

17.30                Indskrivning, fællesspisning og fællessang i caféen

19.00                Gæsteoplæg: Sammen om grøn forandring

Bent Mariager, initiativtager og talsperson for grønne nabofællesskaber og med i Deltager Danmark kommer med et stort grønt hjerte og fokus på fællesskaber. Han deler erfaringer med  hvordan vi former vores fællesskaber til at løse fælles udfordringer og aktiverer folks egne ressourcer i problemløsningen. Det handler om at gøre noget ved problemerne – sammen!

19.40                Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne §5, stk. 3:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. Se Ledelseserklæring. Se revideret årsregnskab
  4. Fremlæggelse af budget: Se budget
  5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for foreninger og personlige medlemmer og nyt kontingent for virksomhedsmedlemmer på 500 kroner.
  6. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen forestår ændring af vedtægterne. Se vedlagte forslag til nye vedtægter. Se ændringslog
  7. Valg til bestyrelsen og suppleanter

På valg er:

Lene Juhl Stener, Anette Rosholm, Nada Naanaah Massoud, der alle genopstiller

Mette Langkjær, der ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Ikke på valg:

Preben Etwil , Per T Christensen Jack Otto Kristensen Per T Christensen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Supleanter:

Katrin Lilja-Schaap og Lone Sandberg

Bestyrelsen indstiller:

Henrik Hjortdal der har mange års erfaring med ledelse, lokalpolitik og frivilligt engagement. Han har bl.a været projektleder for Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, direktør, kontorchef, chefkonsulent mm i Finansministeriet. Henrik været engageret i lokalpolitik for Alternativet og er stadig aktiv i eksternt rådgivende udvalg for kommunalbestyrelsen. Han er et engageret frivilligt i alt fra at udvikle boligområdet til at stå for grønt folkekøkken på Mantzius og er en aktiv lokal debattør.

Pernille Casparsen, der er stifter og formand for foreningen Heart2Heart. Pernille kommer med mange års erfaring med frivilligt socialt arbejde for nogle af de mest udsatte og lige så mange års erfaring i at involvere private virksomheder i projekter og partnerskaber til gavn for de mest trængte. Hun er selvstændig med egen virksomhed og rådgiver om domæner og IT. I Frivilligcentret vil hun især bidrage med at udvikle partnerskaber og involvere virksomhederne i det frivillige miljø. Læs mere om Pernille i artiklen her.

  1. Valg af revisor - Bestyrelsen indstiller fortsat samarbejdet med Allan Karl Christiansen
  2. Fremtidige mål: Hvordan prioriterer vi opgaverne i det frivillige miljø i 2024? Er der noget vi skal gøre på tværs af foreninger? Hvordan bygger vi bro til kommunen? Hvad ønsker medlemmerne af frivilligcentret?
  3. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Indkomne forslag, revideret regnskab og årsberetning kan rekvireres hos Frivilligcentret en uge før generalforsamlingen.

For at være stemmeberettiget skal kontingent være betalt senest 2 uger før generalforsamlingen.

Frivilligcentret vil blive glad for en tilmelding på NEMTILMELD
Du kan også tilmelde dig på tlf. 45 89 00 56 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Med venlig hilsen

Preben Etwil, FormandAntal visninger 992