Skip to main content

Starte ny Blixen Klub i Rudersdal?

Vil du være med til at starte ny Blixen Klub i Rudersdal

Ventelisten til at være med i Blixen Klub Rudersdal vokser, så nu får du mulighed for at være med til at starte en ny klub.

Frivilligcentret og Blixen Klubberne i Rudersdal inviterer til informations- og opstartsmøde den 16. nov.

Har du interesse i at være med i et socialt netværk for kvinder +60 år, som tilbyder uformelt samvær, inspiration og aktiviteter? Så er du velkommen til informations- og opstartsmøde om en ny Blixen Klub i Rudersdal.

Der er allerede to Blixenklubber i Rudersdal, som mødes på Havarthigården tirsdage og onsdagen, og der er venteliste til begge klubber. Blixen Klub er en succes med mere end 35 klubber fordelt i hele landet.

Klubbernes Mission: Gennem fælles oplevelser, foredrag, udflugter og ikke mindst samtaler at give kvinderne mulighed for at danne netværk både privat og gennem interessegrupper i Blixen Klubbens regi.

Logo Blixen Klub

Tid og sted for opstartsmøde: Torsdag den 16. november fra kl. 16.00 -17.00 i Høsterkøb Forsamlingshus Nedenomsvej 20, 2970 Hørsholm

Kom med og hør mere om Blixen Klubbens idegrundlag, dens daglige virke og mulighederne for medlemmerne.

Forsamlingshuset vil være muligt at bruge som mødested for den nye klub enten mandag eller tirsdag aften.

Bliv en af ildsjælene

Inden du kommer til mødet, må du gerne gøre dig nogle overvejelser på forhånd: Tænk over, om du måske kunne være en af den håndfuld kvinder, der tager arbejdstøjet på for at få klubben til at blive en realitet.

Vi har allerede modtaget positive tilkendegivelser fra tre kvinder, som måske vil byde ind på opgaverne. Men der kan sagtens bruges flere af den slags ”ildsjæle”. Faktisk kan klubben kun dannes, hvis der er frivillige, som vil løfte opgaverne sammen og tage medansvar for arrangementerne, foredrag, information og forplejning.

Frivilligmøde

Efter mødet sætter ildsjæle, der vil bidrage som frivillige i klubben, sig sammen kl. 17 - 18 for at starte planlægningen af det videre forløb.

Tilmeld dig til opstartsmødet

Du skal tilmelde dig på NemTilmeld

Vil tilmeldingen bedes du tilkendegive – uforpligtende – hvilken slags medlem du ønsker at være:

  • Ildsjæl som er med til opstartsopgaverne og en del af en styregruppe/bestyrelse for klubben.
  • Frivillig i forplejningsgruppen(grupperne), som laver kaffen mm klar til møderne.
  • Almindeligt menigt medlem, der kun deltager i arrangementerne.

Din tilmelding som frivillig er ikke bindene ved denne første tilmelding. Du kan beslutte dig endeligt, når du er blevet klogere efter infomødet den 16. nov.

Det er gratis at deltage, men der er begrænset plads til maks. 60 kvinder.

 


Antal visninger 779