Skip to main content

Budgetforhandlinger i gang

Kære Foreningsmedlem af Frivilligcenter Rudersdal

Rudersdal Kommune står over for at skulle gennemføre en række besparelser i 2024, og politikerne i kommunalbestyrelsen står over for nogle vanskelige prioriteringsforhandlinger.

Kommunens administration har udarbejdet en række spareforslag, der er samlet i et såkaldt handlekatalog (vedhæftet).

Frivilligcenter Rudersdals bestyrelse har diskuteret handlekataloget, og konstateret at det er ret omfattende, og som påvirker mange forhold i kommunen.

Frivilligcenter Rudersdals bestyrelse har dog ikke mulighed for på et kvalificeret grundlag at tage stilling til alle virkninger af de mange konkrete forslag, da de dækker meget bredt.

Vi skal derfor opfordre bestyrelserne i de enkelte foreninger og organisationer under Frivilligcenter Rudersdal til at gennemgå handlekataloget, og hvis de finder anledning til det, at kontakte det politiske niveau, for at informere dem om de konkrete konsekvenser af besparelserne.

På den måde kan politikerne træffe de svære beslutninger på et bedre oplyst grundlag.

Se budgetforslag 2024 – 27

Se handlekatataloget med forvaltningens oversigt over mulige besparelser

Se pejlemærker for vision for et samlet socialområde her

Med venlig hilsen

Preben Etwil

Formand for Frivilligcenter Rudersdal


Antal visninger 450