Skip to main content

Demokratiet er flyttet på nettet

Debatten er ikke så rådden, som vi tror

Af Jan Andersen, Frivilligcenter Rudersdal

Debatten på de sociale medier er ikke så rådden, som vi tror. Faktisk skriver langt de fleste i et afdæmpet sprog, og tonen er god i de tusindvis af grupper på Facebook, som i dag er blevet danskernes foretrukne digitale ”forsamlingshuse”.

Sådan lød det fra Mikkeline Thomsen fra virksomheden Analyse & Tal på Rudersdals Folkemødedag. Her satte Frivilligcenter Rudersdal og Kulturparaplyen fokus på de digitale medborgerhuse, som især Facebook-grupperne har udviklet sig til.

Der er i dag over 9000 danske Facebook-grupper med ni millioner brugere og cirka 20.000 frivillige er administratorer for grupperne, som sikrer, at formålet med gruppen og debatten holder sig på sporet.

Fra forsamlingshuse til nettet

Til debatten på folkemødet på Havarthigaarden deltog tre frivillige administratorer af lokale FB-grupper, der fortalte om deres erfaringer med Facebook-grupperne, og fire lokale politikere fra Rudersdal forklarede, hvordan de kunne bruge debatterne i deres politiske virke.

Analysebureauet Analyse & Tal har i samarbejde med Trygfonden analyseret de digitale fællesskaber på Facebook, hvor medlemmerne selv sætter dagsordenen. Alene i hovedstadsområdet findes 602 lokale grupper med to millioner medlemmer.

”Der er rigtigt mange danskere, der opretter og bruger de digitale medborgerhuse, som man tidligere brugte forsamlingshuse og foreninger. Det er fora, som brugerne selv forvalter og sætter reglerne for, og hvor man samles om en fælles interesse, sagde Mikkeline Thomsen.

Politik i alt

Hun fortalte også, at der ikke er en eneste Facebook-gruppe, hvor politik ikke siver ind på den ene eller anden måde.

”Vi sidder på hver sin side af en skærm, men vil gerne hjælpe og gøre en forskel for hinanden,” sagde hun.

Facebookgrupperne handler om alle tænkelige emner, interesser og hobbies, men også om forholdene i nærområdet.

Opgaven for en ”dørmand”

Adam Jørgensen, der er administrator for gruppen Lokalpolitik i Rudersdal, fortalte, at betingelsen for at blive medlem af gruppen er, at man bor eller arbejder i Rudersdal. Formålet er at skabe et forum, hvor borgerne kan udtrykke sine meninger og holdninger uden risiko for at blive ”kørt over” af andre.

Derfor er Adam Jørgensens vigtigste opgave at være ”dørmand”, så gruppen for eksempel ikke bliver overvældet af ”trolde”, der kommenterer på bestemte sager, eller interesseorganisationer, som gerne vil udbrede deres synspunkter.

Hvis han synes, at nogle indlæg går for vidt, kan han foreslå personen bag opslaget at formulere det om – eller ultimativt slette det.

Skrappe regler

Aleksandra Maria Spangsege fra borger-gruppen Os i Birkerød fortalte, at gruppen med cirka 10.000 medlemmer har skrappe regler, som måske ikke gør den så populær hos erhvervsliv og politikere. Man ønsker intet ”køb og salg”, ingen reklamer og ingen politiske reklamer eller indlæg.

Nana Marie Andersen fra gruppen Netværk for sårbare borgere fortalte, at gruppen med 224 medlemmer, handler om at være en ”skulder” for andre i samme situation, hvor man rådgiver hinanden. Den har udviklet sig til, at lokalpolitikerne nu lytter til, hvad borgerne i gruppen kan fortælle om udsatte borgeres forhold.

Knud Skadborg, Konservative i Rudersdal, sagde, at den politiske samtale i dag foregår på nettet og at alle borgere bruger mellem to og fem timer om dagen på nettet.

Bliver en bedre politiker

Anette Maj Billesbølle, socialdemokraterne, er selv administrator på et socialdemokratisk kvindenetværk. Hun læser altid med interesse de lokale FB-grupper, der viser, hvad der optager borgerne.

”Det er vigtig viden. Det uddanner mig til at blive en bedre politiker,” sagde hun.

Hun fortalte, at tonen kan være ret hård, og at hun faktisk har holdt en pause fra Facebook i sommer: ”Nogle gange har jeg brug for at trække mig lidt tilbage. Jeg vil gerne diskutere politik, men ikke min person,” sagde hun.

Jacob Netteberg, Radikale Venstre, oplever, at der på de digitale medier er et publikum, som ytrer sig, selvom de ellers ikke er aktive i den politiske debat. Også han mente, at man skal holde politikeren og privatpersonen skilt ad på nettet, så debatten ikke bliver personlig.

Christoffer Emil Jexen fra Enhedslisten bruger de digitale grupper til at fornemme, hvad det er borgerne ønsker: ”Grupperne er gode til at mobilisere og styrke den lokale identitet,” sagde han.

Han sagde også, at det kan være hårdt at stille sig frem:

”Der er forskel på, hvor hårdhudet man er. Ofte er det få mennesker, der dominerer meget og sætter dagsordenen. Det kan få andre til at blive nervøse, når de bliver modsagt, og måske bliver de bange for at slå næste opslag op,” sagde han.

Konspirationer og fake news

De tre administratorer fortalte, at generelt er tonen saglig i grupperne og der er ingen mudderkastning. De foretrækker dialog og venlige henstillinger til at styre grupperne.

Men der dukker også ”fake news” og åbenlyse konspirationsteorier op, som de må forholde sig til og eventuelt slette. Nogle gange bliver debatten polemisk på en grænseoverskridende måde og voldsom sprogbrug og en manglende interesse i dialog.

Men det er så ”dørmændenes” opgave at holde gruppen på sporet, og det bruger landets 20.000 frivillige administratorer i snit hver 4,5 timer om ugen på at løse.

Du kan læse hele rapporten fra Analyse & Tal og Trygfonden her

Digitale medborgerhuse 0150 Artikel Nyhed 2

Mikkeline Thomsen, Analyse & Tal, præsenterede en undersøgelse af danskernes "digitale medborgerhuse" på Facebook.

Digitale medborgerhuse 0151 Artikel Nyhed 2

Tre frivillige administratorer fra lokale Facebook-grupper deltog i debatten med lokalpolitikerne. Fra venstre Adam Jørgensen, Lokalpolitik i Rudersdal, Aleksandra Maria Spangsege, Os i Birkerød, og Nana Marie Andersen, Netværk for sårbare borgere.

Digitale medborgerhuse 0153 Artikel Nyhed

Lokalpolitikerne Knud Skadborg,(K), Anette Maj Billedsbølle (S), Jacob Netteberg (Radikale Venstre) og Christoffer Emil Jexen (Enhedslisten) fortalte om deres erfaringer med de "digitale medborgerhuse" og om, hvordan de som politikere kan bruge dem.

Digitale medborgerhuse 0156 Artikel Nyhed 2

Det flotte sensommervejr tiltrak mange mennesker til Folkemødet på Havarthigaarden i Holte.


Antal visninger 1149