Muligheder for at søge støtte til kontingent og udstyr

(Opdateret den 28. august 2017: Midlerne i Fritidspuljen i puljen er pt. opbrugt. Fritidspuljen modtager derfor aktuelt ikke nye ansøgninger.
Der arbejdes på, at det bliver muligt at åbne puljen igen.
Du kan løbende holde dig orienteret om udviklingen på www.fritidspuljen.dk)

Fritidspuljen, Dansk Flygtningehjælp, børn og unge op til 30 år.
Fritidspuljen giver økonomisk støtte til flygtningebørn og unge flygtninge, så de kan deltage i lokale forenings- og fritidsaktiviteter.
Fritidspuljen er for:
- Flygtningebørn fra familier på integrationsydelse (0-18 år)
- Unge flygtninge på integrationsydelse (18-30 år)
- Uledsagede mindreårige flygtninge med opholdstilladelse.
Fritidspuljen støtter deltagelse i forenings- og fritidsaktiviteter med et beløb på op til 1.200 kr. pr år. Fritidspuljen yder også støtte til fritidsudstyr på et beløb op til 500 kr.
Læs mere her

Rudersdal Kommune Fritidsforstærkningen, børn.
Hvis I er et fritidstilbud, har I mulighed for at søge om støtte til specifikke medlemmer. Støtten gives til børn og unge, der er en del af det organiserede fritidsliv i Rudersdal.
Ansøg her

DGI Foreningsliv for alle, børn og voksne.
Til voksne flygtninge og asylansøgere kan der søges til:
•    2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et års deltagelse.
     I særlige tilfælde kan der søges til et år mere, i så fald dækkes ½ af kontingentet.
•    Beklædning og udstyr, maks. 750 kr. årligt
Læs mere om puljen her

FDF, børn.
FDF har tilbudt kontingentfritagelse til flygtningebørn i 2015 og 2016. Ordningen fortsætter i 2017.
Læs mere om ordningen her

DUF Integrationspulje, børn
Formålet med DUF s integrationspulje er at inddrage børn og unge af vanskeligt stillede forældre i foreningslivet. Puljen giver flygtningebørn og andre vanskeligt stillede børn og unge mulighed for at få økonomisk støtte til blandt andet kontingentbetaling, udstyr og forældrearrangementer.
Puljen kan søges af DUFs medlemsorganisationer
Læs mere om puljen her


Oplysningerne er indsamlet i juni 2017– giv os gerne besked, hvis der sker ændringer af puljerne eller der opstår andre støttemuligheder end dem der optræder her.