Muligheder for at søge støtte til kontingent og udstyr

(Opdateret den 30. november 2017: Fritidspuljen kan igen søges fra mandag den 8. januar 2017).
Fritidspuljen, Dansk Flygtningehjælp, børn og unge op til 18 år.
Fritidspuljen giver økonomisk støtte til flygtningebørn, så de kan deltage i lokale forenings- og fritidsaktiviteter.

Der er nye retningsliner for at søge puljen:

  • Det er fortsat muligt for flygtningebørn mellem 0-18 år at søge om kontingentstøtte
  • Der skal fremsendes dokumentation for, at familien modtager integrationsydelse
  • Der bevilges op til 1.000 kr. årligt i kontingentstøtte pr. flygtningebarn
  • Der kan ikke længere søges om støtte til udstyr
  • Der gives udelukkende støtte til etablerede foreningsaktiviteter, og der gives derfor ikke støtte til fitness, klippekort til fritidsaktiviteter mm.
    Læs mere her

Rudersdal Kommune Fritidsforstærkningen, børn.
Hvis I er et fritidstilbud, har I mulighed for at søge om støtte til specifikke medlemmer. Støtten gives til børn og unge, der er en del af det organiserede fritidsliv i Rudersdal.
Ansøg her

DGI Foreningsliv for alle, børn og voksne.
Til voksne flygtninge og asylansøgere kan der søges til:
•    2/3 af kontingentet kan dækkes, dog maksimalt 1.000 kr. for et års deltagelse.
     I særlige tilfælde kan der søges til et år mere, i så fald dækkes ½ af kontingentet.
•    Beklædning og udstyr, maks. 750 kr. årligt
Læs mere om puljen her

FDF, børn.
FDF har tilbudt kontingentfritagelse til flygtningebørn i 2015 og 2016. Ordningen fortsætter i 2017.
Læs mere om ordningen her

DUF Integrationspulje, børn
Formålet med DUF s integrationspulje er at inddrage børn og unge af vanskeligt stillede forældre i foreningslivet. Puljen giver flygtningebørn og andre vanskeligt stillede børn og unge mulighed for at få økonomisk støtte til blandt andet kontingentbetaling, udstyr og forældrearrangementer.
Puljen kan søges af DUFs medlemsorganisationer
Læs mere om puljen her


Oplysningerne er indsamlet i juni 2017– giv os gerne besked, hvis der sker ændringer af puljerne eller der opstår andre støttemuligheder end dem der optræder her.