Projekt Frivillig

FORENINGER FOR FREMTIDEN - få unge frivillige til din foreningpf logo2 slogan

 

Projekt Frivillig arbejder for at give unge lyst til at kaste sig ud i frivillige aktiviteter. I samarbejde med Frivilligcentre, foreninger og frivillighedsvejledere på ungdomsuddannelserne, informerer og inspirerer Projekt Frivillig de unge, så de får viden om frivillighed og deres egne muligheder som frivillige.

Læs mere om Projekt Frivilligs tilbud til foreninger her

På næsten alle uddannelsesinstitutioner har Projekt Frivillige en frivillighedsvejleder. Frivillighedsvejlederne fungerer som bindeled til elever på gymnasier, handelsskoler, erhvervsskoler og SOSU-skoler. Ønsker man som forening at komme i kontakt med unge fra en bestemt uddannelsesinstitution er frivillighedsvejlederen en naturlig indgang.

Find frivillighedsvejledere her

Den regionale konsulent for Projekt Frivillig afholder løbende skolebesøg, hvor foreninger og elever kan møde hinanden, samt møder og workshops om rekruttering og fastholdelse af unge frivillige. Desuden er konsulenten jævnligt med til at udvikle forskellige samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutioner og foreningsliv.  

Projekt Frivillig er et tværministerielt initiativ, hvis formål er at engagere elever på landets kompetencegivende ungdomsuddannelser som frivillige i foreninger og organisationer.
De tre ministerier bag Projekt Frivillig har udarbejdet et Frivilligbevis, som I kan give til de elever, der har været frivilligt aktive i jeres forening. Eleverne kan få Frivilligbeviset som dokumentation for deres indsats, hvis de har været frivillige i minimum 20 timer under deres ungdomsuddannelse.

Hent frivilligbevis til jeres unge frivillige her

Projekt Frivillig er altid interesseret i nye samarbejder og kontakter – og selvfølgelig i at hjælpe foreninger med at få fat i de unge.
Kontakt den regional konsulent i Projekt Frivillig på telefon: 45 89 00 56 eller email: projektfrivillig@frivilligcentret.dk

projekt frivillig piger til web